Desinformatsiooni levik on muutunud püsivaks väljakutseks meie demokraatia toimimisele, mõjutades inimeste arusaamist tegelikkusest. SPOTit on kaheaastane Erasmus+ projekt, mis vastab sellele väljakutsele, arendades noorte meediapädevust. SPOTit töötas välja uuenduslikud digitaalsed vahendid ja kasutab vlogimise jaoks võimsaid avatud lähtekoodiga tehnoloogiaid, et anda noortele võimalus hinnata kriitiliselt teavet, millega nad sotsiaalmeedias kokku puutuvad. Lisaks sellele nähakse projektis ette ja rõhutatakse 21. sajandi oluliste oskuste, nagu kriitiline mõtlemine, suhtlemine ja koostöö, arendamist, suurendades noorte suutlikkust kodanikuosaluseks ja aktiivseks kaasamiseks.

Uuringud näitavad, et sotsiaalmeedias leviv populaarne valeinfo tõmbab tavaliselt palju rohkem tähelepanu kui tegelik teave ning valeinfo levib veebis laialt ja väga kiiresti ning jõuab sotsiaalmeedias tohutu hulga inimesteni (Kumar & Shah, 2018). Seetõttu on ülimalt oluline arendada kriitilist mõtlemist ja keskenduda meediakirjaoskuse algatustele, mis ELi meediakirjaoskuse eksperdirühma sõnul „hõlmavad kõiki tehnilisi, kognitiivseid, sotsiaalseid, kodaniku- ja loomevõimalusi mis võimaldavad kodanikel juurdepääsu, mõista meedia kriititlisust ja sellega suhelda” (Euroopa Nõukogu).