Valeinformatsiooni levitamisest on saanud püsiv väljakutse demokraatia toimimiseks, mõjutades inimeste arusaama tegelikkusest. SPOTit on kaheaastane Erasmus+ projekt, mille eesmärk on sellele väljakutsele vastata noorte meediakirjaoskuse arendamise kaudu. SPOTit arendab uuenduslikke digitaalressursse ja kasutab vlogimise jaoks vabavara programme, et anda noortele võimalus kriitiliselt hinnata sotsiaalmeedias kohatud infot. Lisaks rõhutab projekt 21. sajandi ülioluliste oskuste arendamisele nagu kriitiline mõtlemine, suhtlemine ja koostöö, noorte võimekuse suurendamine kodanikuosaluses ja nende aktiivne kaasamine.

Uuringud näitavad, et sotsiaalmeedias leviv populaarne valeinfo tõmbab tavaliselt palju rohkem tähelepanu kui tegelik teave ning valeinfo levib veebis laialt ja väga kiiresti ning jõuab sotsiaalmeedias tohutu hulga inimesteni (Kumar & Shah, 2018). Seetõttu on ülimalt oluline arendada kriitilist mõtlemist ja keskenduda meediakirjaoskuse algatustele, mis ELi meediakirjaoskuse eksperdirühma sõnul „hõlmavad kõiki tehnilisi, kognitiivseid, sotsiaalseid, kodaniku- ja loomevõimalusi mis võimaldavad kodanikel juurdepääsu, mõista meedia kriititlisust ja sellega suhelda” (Euroopa Nõukogu).